ฟรี!! คอร์สเรียนออนไลน์

ฟรี!! คอร์สเรียนออนไลน์

ฟรี!! คอร์สเรียนออนไลน์ – เมื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ จึงเกิดเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถผ่านเว็บไซต์ได้ และยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์ที่โรค COVID-19 ระบาดที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทุกอย่างต้องหยุดไปหลายๆอย่าง และตอนนี้หลาย ๆ คนก็คงว่างจนไม่รู้จะทำอะไร ซีรีย์ก็ดูจนเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะ วันนี้เราจึงมีสิ่งดี ๆ มานำเสนอนั้นก็คือคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.ดังทั่วโลก! มาให้ทุกคนได้เลือกเรียนกันแบบจุก ๆ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าเรียนรายวิชาที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ หรือไม่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไกลบ้านค่ะ

ฟรี!! คอร์สเรียนออนไลน์

1. Structuring Successful Business Deals

มหาลัยวิทยาลัยชั้นนำในเครือ Ivy League ที่เปิดคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับโครงสร้างในการเสนอข้อตกลงทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สอนโดย Cornell University ใครที่เริ่มทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะต้องมีหลักการในการตกลงทางธุรกิจอย่างไรนะคะ แนะนำคอร์สออนไลน์นี้เลยค่ะเหมาะกับคุณมาก ๆ เชียวล่ะ ได้เรียนหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเริ่มทำธุรกิจ จากอาจารย์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยแถมเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีอีกด้วย คุ้มสองต่อเลยนะเนี่ยไม่เรียนไม่ได้แล้วนะ

2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล

เป็นการเรียนการศึกษาเกี่ยวถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีกับการปรับตัวขององค์กรในลักษณะต่าง ๆรวมไปถึงการอธิบายถึงรูปแบบในการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัลสู่ความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงขององค์กรดิจิทัล ประเภท บทบาท และกิจกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการออกแบบองค์กรดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นคอร์สเรียนออนไลน์อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะตอนนี้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากมายในการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิต

3. Essential Grammar for Writing and Speaking

Essential Grammar for Writing and Speaking เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียนและการพูด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจุฬาฯ และบุคคลทั่วไปที่ได้เรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้ และสุดท้ายเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะเปิดกี่รอบก็เต็บอย่างรวดเร็ว

คอร์สเรียนออนไลน์

4. การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS

คอร์สนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ และเกี่ยวกับบทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ และทำความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ ใครที่อยากเป็น Web Developer ต้องมาเรียนคอร์สนี้เลยแนะนำมากๆ เพราะเนื้อหาเนื้อหาแน่น ๆ รอคุณอยู่ และบอกเลยว่าหากใครฝีมือดีรับรองว่าไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอนและเงินเดือนสูงสุดๆ

5. การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

วิชาการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ สอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ เนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยงานกราฟิก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ในปัจจุบันการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลาย คอร์สเรียนออนไลน์นี้จึงเป็นอีกคอร์สเรียนที่น่าสนใจมากๆ

6. ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

7. Mandarin Chinese Level 1

ปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะ ซึ่งการเราพูดได้ 2 ภาษา กลายเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่จุดเด่นอีกต่อไป ดังนั้นการเรียนภาษาที่ 3 จึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะภาษาจีนค่ะ เพราะปัจจุบันประเทศเข้ามามีบทบาทแทบจะทุกอย่างบนโลกใบนี้ ซึ่งวิชานี้จะสอนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐานให้กับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานไม่กล้าที่จะไปเรียนเลิกกังวลไปได้เลยค่ะ

8. การออกแบบ Infographic

คอร์สเรียนออนไลน์นี้เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ใครที่มีความสนใจเรื่อง Infographic อยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้เชี่ยวชาญขึ้น ต้องลงเรียนให้ไว คุณจะได้เข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และเตรียมทรัพยากรใช้ในการสร้าง Infographic ได้ อีกทั้งได้เรียนรู้การสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วยนะคะ

คอร์สเรียนออนไลน์

ใครที่อ่านแล้วรู้สึกสนใจคอร์สเรียนออนไลน์อันไหนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์นั้นๆได้เลย บอกเลยว่าท่านจะไม่เสียใจ เพราะแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์นั้นมีประโยชน์ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวันของท่านอย่างแน่นอน และคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีให้เลือกอีกมากมายให้ท่านได้เลือกตามใจสอบหรือตามที่สนใจได้เลยและพบกับบทความน่าสนใจของเราได้ที่นี่ และเว็บไซต์ที่รวมบทความของธุรกิจมาแรงที่นี่